Lamborghini minotauro

Auto broj dva prema redosljedu nastanka a po nekima broj jedan prema izgledu.

Sve u svemu nije loš ali, previ show je tek uslijedio.

Kontakt

Kontaktiraj nas! Veselimo se novoj suradnji!